Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Wnioski o stypendia Miasta Szczecinek za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe

 

Podstawa prawna: uchwała Nr XXI/238/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów uczniom i studentom za osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych, zamieszkałych na terenie Miasta Szczecinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2827 z dnia 12.07.2016r.)

 

I. STYPENDIA PRZYZNAWANE SĄ COROCZNIE UCZNIOM I STUDENTOM ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE MIASTA SZCZECINEK, W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:

1)  4 stypendia uczniom szkół podstawowych,

2)  6 stypendiów uczniom gimnazjów,

3)  2 stypendia uczniom szkół ponadgimnazjalnych,

4) 2 stypendia artystyczne – uczniom szkoły muzycznej oraz uczniom będącym członkami stowarzyszeń i organizacji artystycznych mających siedzibę oraz działających na terenie Miasta Szczecinek – za wybitne osiągnięcia artystyczne,

5)  2 stypendia sportowcom - uczniom jednej z wyżej wymienionych szkół,  za wybitne osiągnięcia sportowe,

6)  2 stypendia studentom, którzy w dniu złożenia wniosku stypendialnego nie przekroczyli wieku 26 lat.

 

II. STYPENDIUM MOŻE BYĆ PRZYZNANE:

 

1)  uczniom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych  za wyniki
     w nauce i szczególne osiągnięcia,

2)  uczniom szkoły muzycznej oraz uczniom będącym członkami stowarzyszeń i organizacji  artystycznych
     mających siedzibę oraz działających na terenie Miasta Szczecinek za szczególne osiągnięcia artystyczne  i za
     wyniki w nauce,

3)  uczniom – sportowcom za wybitne osiągnięcia sportowe, 

4)  studentom od II roku studiów dziennych za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia, 

5)  absolwentom szkół, o których mowa w pkt. 1,2,3 powyżej po przedłożeniu zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

 

III. STYPENDIUM PRZYZNAJE SIĘ:

 

1) uczniowi (uczniowi –sportowcowi) na okres 10 miesięcy (IX-VI),

2) studentowi na okres 9 miesięcy (X-VI),             

3) z ważnych przyczyn stypendium może być zawieszone lub wstrzymane.

 

 

IV. WNIOSKI O STYPENDIUM DO BURMISTRZA MIASTA SZCZECINEK, WEDŁUG WZORU STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU, SKŁADAJĄ:

1)   dyrektorzy szkół z zastrzeżeniem, że liczba wniosków składanych przez:

a)   dyrektora szkoły podstawowej nie może przekroczyć liczby 4,

b)  dyrektora gimnazjum nie może przekroczyć liczby 6,

c)   dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej nie może przekroczyć liczby 2,

d)  dyrektora szkoły muzycznej nie może przekroczyć liczby 2,

2)   przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji artystycznych mających siedzibę oraz działających na terenie Miasta Szczecinek – ilość wniosków składanych przez jedno stowarzyszenie lub organizację nie może przekroczyć liczby 2,

3)  przedstawiciele klubów sportowych mających siedzibę oraz działających na terenie Miasta Szczecinek,
z zastrzeżeniem, że liczba wniosków składanych przez jeden klub nie może przekroczyć liczby 2,

4)   studenci.

 

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wnioski o stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych  powinny
    zawierać następujące dokumenty:

    a) pisemny wniosek z uzasadnieniem szczególnych osiągnięć ucznia podpisany przez dyrektora
        i poświadczony odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi:

        1) uzyskanie tytułu laureata centralnych, wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub finalisty
            centralnych, wojewódzkich  konkursów, olimpiad przedmiotowych organizowanych zgodnie
            z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r.  w sprawie organizacji
            oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn.zm.),

        2) osiągnięcia z konkursów przedmiotowych na szczeblu regionalnym, powiatowym , miejskim 
            i szkolnym lub inne szczególne osiągnięcia,

        3) uzyskanie przez ucznia co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania i średniej ocen  4,5 ,

    b) kserokopię świadectwa za ostatni rok szkolny,

    c) inne dokumenty uzasadniające wniosek.

 

2. Wnioski o stypendia dla uczniów-sportowców, składane przez kluby sportowe powinny zawierać:

    a) dokumenty uzasadniające wniosek tj. potwierdzające:

        1)  osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym w:  Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,
             w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, w klasyfikacji generalnej Pucharu Europy,

        2) osiągnięcia na szczeblu krajowym w Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie  
            Młodzieży, w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski lub ogólnopolskich turniejach  klasyfikacyjnych,

        3)  osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, regionalnym, powiatowym, miejskim i szkolnym oraz inne
           szczególne osiągnięcia sportowe,

    b) kserokopię świadectwa za ostatni rok szkolny,

    c) uzyskanie przez ucznia co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania i średniej ocen  3,5 ,

    d) opinię Rady Trenerów powołanej przez Burmistrza Miasta Szczecinek.

3. Wnioski o stypendia dla uczniów szkoły muzycznej oraz uczniom będącym członkami stowarzyszeń 
     i organizacji artystycznych powinny zawierać następujące dokumenty uzasadniające wniosek:

    a) kserokopie zaświadczeń, dyplomów o uzyskanych czołowych miejscach w konkursach, przeglądach
         i festiwalach o zasięgu zagranicznym, ogólnopolskim oraz w konkursach, przeglądach i festiwalach szczebla
        wojewódzkiego, potwierdzone przez dyrektora w przypadku szkoły muzycznej lub przedstawiciela
        w przypadku stowarzyszeń i organizacji  artystycznych,

    b) kserokopię świadectwa za ostatni rok szkolny,

    c) uzyskanie przez ucznia co najmniej dobrej oceny z zachowania i średniej ocen  4,0 ,

    d) inne dokumenty uzasadniające wniosek.

 

4. Student ubiegający się o stypendium winien złożyć następujące dokumenty:

    a) podanie o stypendium,

    b) zaświadczenie z uczelni o uzyskanych wynikach ( średnia ocen) za dany rok akademicki,

    c) zaświadczenie o wpisie na następny semestr,

    d) kserokopię karty egzaminacyjnej z danego roku akademickiego, poświadczoną przez uczelnię,

    e) inne dokumenty uzasadniające wniosek.

 

VI. OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

VII. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta - parter.

 

VIII. TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1.    Do 15 października.

2.    W przypadku, gdy w terminie do 15 października nie wpłynie żaden wniosek w danej kategorii, o której mowa w sekcji I, ustala się drugi termin składania wniosków w tej kategorii do 30 listopada.

3.    Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Szczecinek opiniuje złożone wnioski do
30 października, a w przypadku wniosków, o których mowa w p.2 , w terminie do 15 grudnia.

 

IX. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Rady Miasta, pok. nr 007, tel. 94 37 141 44.

 

X. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

XI. UWAGI:

1.  Wysokość stypendium ustala i przyznaje Burmistrz Miasta Szczecinek, po uzyskaniu opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Szczecinek.

2.  Wnioski niespełniające wymogów określonych w regulaminie nie będą rozpatrywane

 

XII. ZAŁĄCZNIKI:

1.    uchwała Nr XXI/238/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 czerwca 2016r.

2.    wniosek o przyznanie stypendium.


Załączniki

wniosek o stypendia (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Krupski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2012-07-26 14:10:41
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2016-10-13 13:06:47
Ilość wyświetleń:12288
Urząd Miasta Szczecinek
Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij