Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Zagospodarowanie przestrzenne


 

 1. W celu określenia polityki przestrzennej miasta Rada Miejska Szczecinek uchwałą Nr XXVIII/257/2016 z 29 sierpnia 2016 roku uchwaliła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek". Dokument ten nie jest przepisem gminnym, ale zawarte w nim ustalenia są wiążące dla wszystkich organów i jednostek organizacyjnych gminy. Samo studium nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych, ale jest ono miejscem formułowania polityki przestrzennej, tzn. generalnych zasad rozwoju i kierunków, w jakich zmieniać się będzie funkcjonowanie całej gminy w tym zakresie, w jakim wiąże się to z użytkowaniem i zagospodarowaniem terenów. Studium stanowi podstawę merytoryczną i formalną do sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które nie mogą być sprzeczne z ustaleniami zawartymi w Studium.
  Studium zamieszczone pod niniejszą informacją.
 2. Lokalizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek - załącznik zamieszczony pod niniejszą informacją.
 3. W oparciu o ustalenia Studium zostały sporządzone i uchwalone następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

   

  Lp.

  Skrócona nazwa planu

  Tytuł uchwały

  Dz. Urz. Woj. Zach.

  1

  28 Lutego I

  uchwała Nr XXXVI/328/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego I" w Szczecinku

  poz. 2739

  2

  28 Lutego II

  uchwała Nr XXXVI/329/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego II" w Szczecinku

  poz. 2740

  3

  28 Lutego III

  uchwała Nr XXXVIII/344/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego III" w Szczecinku

  tekst jedn.

  z 2016 r. poz. 1260

  4

  zmiana planu 28 Lutego III uchwała Nr LX/518/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego III” w Szczecinku poz. 3778

  5

  Armii Krajowej-1

  uchwała Nr X/82/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej-1" w Szczecinku

  tekst jedn. z 2018 r. poz. 4494

  6

  Centrum

  uchwała Nr XXVIII/232/2012 Rady Miasta Szczecinek z 24 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum" w Szczecinku

  poz. 2385

  7

  Cieślaka-Sikorskiego

  uchwała Nr XLII/385/06 Rady Miasta Szczecinek z 28 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Cieślaka-Sikorskiego" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  Nr 100, poz. 1873

  8

  zmiana planu Cieślaka-Sikorskiego

  uchwała Nr XIV/106/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 5 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Cieślaka-Sikorskiego" w Szczecinku

  Nr 116, poz. 2114

  9

  Jezioro Trzesiecko

  uchwała Nr XIV/117/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 października 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jezioro Trzesiecko" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2015 r. poz. 3828

  10

  zmiana planu Jezioro Trzesiecko

  uchwała Nr X/81/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jezioro Trzesiecko" w Szczecinku

  Nr 72, poz. 1336

  11

  Kaszubska-I

  uchwała Nr XVIII/143/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kaszubska-I" w Szczecinku

  tekst jedn.

  z 2015 r. poz. 1414

  12

  Kaszubska-II

  uchwała Nr LI/442/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kaszubska-II" w Szczecinku

  z 2018 r. poz. 487

  13

  Kilińskiego

  uchwała Nr XXI/168/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kilińskiego" w Szczecinku

  tekst jedn. z

  2018 r. poz. 800

  14

  Kilińskiego-1

  uchwała Nr XXVIII/255/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kilińskiego-1" w Szczecinku

  poz. 3487

  15

  Koszalińska-1

  uchwała Nr XLIII/410/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 4 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Koszalinska-1" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2014 r. poz. 834

  16

  zmiana planu Koszalińska-1 z 8 listopada 2010r.

  uchwała Nr LIII/548/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Koszalińska-1" w Szczecinku

  tekst jedn.

  z 2013 r. poz. 2435

  17

  zmiana planu Koszalińska-1 z 27 czerwca 2011r.

  uchwała Nr XII/89/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Koszalińska-1" w Szczecinku

  Nr 93, poz. 1676

  18

  zmiana tekstowa planu Koszalińska-1 z 27 czerwca 2011r.

  uchwała Nr LXII/531/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Koszalińska-1” w Szczecinku

  poz. 4493

  19

  Koszalińska-2

  uchwała Nr XXXII/288/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Koszalińska-2" w Szczecinku

  poz. 1132

  20

  Koszalińska-3

  uchwała Nr LI/443/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Koszalińska-3" w Szczecinku

  z 2018 r. poz. 488

  21

  Leśna - Żwirownia

  uchwała Nr XLV/388/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Leśna - Żwirownia" w Szczecinku

  poz. 3473

  22

  Limanowskiego

  uchwała Nr XXXII/343/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Limanowskiego" w Szczecinku

  załącznik nr 1  do uchwały

  Nr 52, poz. 1381

  23

  Limanowskiego I

  uchwała Nr XXXIX/356/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Limanowskiego I" w Szczecinku

  poz. 3420

  24

  Marcelin-1

  uchwała Nr XVIII/180/04 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marcelin-1" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  Nr 71, poz. 1290

  25

  Matejki

  uchwała Nr LIV/495/2014 Rada Miasta Szczecinek z dnia 30 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Matejki" w Szczecinku

  poz. 4849

  26

  Mierosławskiego

  uchwała Nr XLIV/417/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mierosławskiego" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  Nr 115, poz. 2221

  27

  zmiana planu Mierosławskiego

  uchwała Nr XXIV/279/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mierosławskiego" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  z 2009 r. Nr 1, poz. 64

  28

  Mysia Wyspa

  uchwała Nr XXIII/188/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Mysia Wyspa" w Szczecinku

  poz. 1025

  29

  Narutowicza I

  uchwała Nr XXXVIII/401/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Narutowicza I" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2016 r. poz. 1259

  30

  Narutowicza II

  uchwała Nr XXXIX/362/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza II" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2013r. poz. 4592

  31

  Narutowicza III

  uchwała Nr XLI/358/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza IIII" w Szczecinku

  poz. 2605

  32

  Narutowicza IV

  uchwała Nr XXXIII/297/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza IV" w Szczecinku

  poz. 5141

  33

  Ordona-Mickiewicza

  uchwała Nr XLIII/411/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 4 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ordona-Mickiewicza" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  Nr 110, poz. 2150

  34

  Ordona-Mickiewicza I

  uchwała Nr LII/475/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 9 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ordona-Mickiewicza I" w Szczecinku

  poz. 3964

  35

  Parkowa

  uchwała Nr XXXI/335/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Parkowa" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn. z 2018 r. poz. 1941

  36

  Parkowa I

  uchwała Nr XLVIII/442/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parkowa I" w Szczecinku

  poz. 2189

  37

  Parkowa II

  uchwała Nr XIV/114/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parkowa II" w Szczecinku

  poz. 3831

  38

  Pilska

  uchwała Nr XXXIX/364/2006 Rady Miasta Szczecinek z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pilska" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2013r. poz. 2738

  39

  zmiana planu Pilska z 25 stycznia 2010r.

  uchwała Nr XLII/449/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pilska" w Szczecinku

  Nr 21, poz. 447

  40

  zmiana planu Pilska z 27 czerwca 2011r.

  uchwała Nr XII/90/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pilska" w Szczecinku

  Nr 93, poz. 1677

  41

  zmiana planu Pilska z 2 lipca 2012r.

  uchwała Nr XXVI/223/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pilska" w Szczecinku

  poz. 1926.

  42

  Pilska-1

  uchwała Nr XXXVIII/345/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-1" w Szczecinku

  poz. 3059

  43

  Pilska-2

  uchwała Nr XXIV/220/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-2" w Szczecinku

  wraz ze zmianą

  poz. 2824 (mpzp)

  poz. 2825 (zmiana)

  44

  Polna-1

  uchwała Nr XXXVI/321/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-1" w Szczecinku

  poz. 778

  45

  Polna-2

  uchwała Nr LIV/498/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-2" w Szczecinku

  poz. 4852

  46

  Polna-3

  uchwała Nr XIX/182/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-3" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2013r. poz. 4593

  47

  Raciborki

  uchwała Nr XVIII/181/04 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Raciborki" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  Nr 71, poz. 1291

  48

  Sosnowa

  uchwała Nr LVII/501/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sosnowa" w Szczecinku

  poz. 2627

  49

  Szczecińska

  uchwała Nr XLII/384/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Szczecińska" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2013r. poz. 3057

  50

  Szczecińska I

  uchwała Nr XXVIII/233/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska I" w Szczecinku

  poz. 2386

  51

  Szczecińska II

  uchwała Nr L/453/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska II" w Szczecinku

  poz. 2994

  52

  Szczecińska III

  uchwała Nr XXIII/205/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska III" w Szczecinku

  poz. 1974

  53

  Szczecińska IV

  uchwała Nr LIV/467/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska IV" w Szczecinku

  poz. 1373

  54

  Szkolna

  uchwała Nr XLI/430/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szkolna" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2015r. poz. 1415

  55

  Świątki I

  uchwała Nr X/80/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świątki I" w Szczecinku

  Nr 72, poz. 1335

  56

  Świątki II

  uchwała Nr LIV/497/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świątki II" w Szczecinku

  poz. 4851

  57

  Trzesieka I

  uchwała Nr VIII/65/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka I" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2015r. poz. 3829

  58

  Trzesieka II

  uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka II" w Szczecinku

  poz. 2168

  59

  Wiatraczna

  uchwała Nr LX/519/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiatraczna” w Szczecinku

  poz. 3779

  60

  Winniczna

  uchwała Nr XXXIII/354/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Winniczna" w Szczecinku

  załącznik nr 1 do uchwały

  tekst jedn.

  z 2014r. poz. 377

  61

  Winniczna I

  uchwała Nr XXXII/286/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Winniczna I" w Szczecinku

  poz. 1131

  62

  Zachód III

  uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachód III" w Szczecinku

  poz. 3873

  63

  zmiana planu „Zachód IV"

  uchwała Nr LI/528/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Zachód IV" w Szczecinku

  Nr 111, poz. 2007

   

   

 4. Trwają prace nad sporządzeniem następujących planów miejscowych:
  1. „28 Lutego I-A”w Szczecinku - obszar położony w Szczecinku zawarty w granicach działki ewidencyjnej nr 62 obręb 0020.
  2. Zmiana „Cieślaka-Sikorskiego” w Szczecinku - obejmuje zmianę w § 74 pkt 3 lit. a tekstu uchwały Nr XLII/385/06 Rady Miasta Szczecinek z 28 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Cieślaka-Sikorskiego" w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 100, poz. 1873) zmienionej uchwałami: Nr XIV/106/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 5 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Cieślaka-Sikorskiego” w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 116, poz. 2114) oraz uchwałą Nr XXIV/220/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-2” w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2824 i 2825). Zmiana planu nie powoduje zmiany rysunku obowiązującego planu miejscowego.
  3. Zmiana „Kilińskiego” w Szczecinku - obejmuje zmianę w § 22 pkt 2 lit. a i § 22 pkt 5 tekstu uchwały Nr XXI/168/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kilińskiego" w Szczecinku (tekst jedn.: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 800). Zmiana planu nie powoduje zmiany rysunku obowiązującego planu miejscowego.
  4. „Marcelin-1”w Szczecinku - obejmuje obszar położony w Szczecinku ograniczony ulicą Słupską (w ciągu drogi krajowej nr 20), granicą administracyjną miasta Szczecinek, granicą działek ewidencyjnych: nr 94 w obrębie 0015 i nr 11/1 w obrębie 0014.
  5. Zmiana „Narutowicza I” w Szczecinku - obejmuje zmianę: § 3 pkt 11, § 13 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 oraz ust. 3, § 14 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 oraz ust. 3, § 15 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 2, § 16 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 2, § 17 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 2, § 18 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 2, § 19 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 oraz ust. 3, § 20 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 2, § 22 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 2, § 23 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 2, § 24 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 2, § 25 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 2, § 26 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 oraz ust. 3, § 27 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 oraz ust. 3, § 28 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 2, § 33 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 2, § 34 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 2, § 35 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 oraz ust. 3, § 37 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 2, § 38 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 2 uchwały Nr XXXVIII/401/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Narutowicza I” w Szczecinku (tekst jedn.: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 1259). Zmiana planu nie powoduje zmiany rysunku obowiązującego planu miejscowego.
  6. Zmiana „Pilska-2”w Szczecinku - obejmuje zmianę: : § 11 pkt 3 lit. a i e, § 12 pkt 3 lit. e, § 14 pkt 2, § 17 pkt 2 lit. c uchwały Nr XXIV/220/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-2” w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2824 i 2825). Zmiana planu nie powoduje zmiany rysunku obowiązującego planu miejscowego.
  7. "Pilska-3"- obszar położony w Szczecinku, organiczony ulicami: Pilską, Fabryczną, granicą administracyjną miasta oraz linią kolejową nr 210 relacji Runowo Pomorskie - Chojnice.
  8. Zmiana "Polna-3" w Szczecinku - obejmuje zmianę tekstu uchwały Nr XIX/182/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-3" w Szczecinku w § 3 pkt 1, § 51 ust. 3 pkt 3, 4 i 5, § 51 ust. 4 pkt 2. 
  9. "Polna-4"- obszar obejmujący:
   • tereny oznaczone w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Polna-3" w Szczecinku symbolami: 2.U-K, 11.U oraz części terenów oznaczonych symbolami: 2.KDW i 3.KD-Z,
   • tereny oznaczone w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Polna-3" w Szczecinku symbolami: 4.MN, 5.MN i 6.MN,
   • teren oznaczony w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Polna-3" w Szczecinku symbolem 1.K.
  10. „Raciborki”w Szczecinku – obejmuje obszar położony w Szczecinku ograniczony ulicami: Fabryczną, Pilską (w ciągu drogi krajowej nr 11) i Sosnową, granicą działek ewidencyjnych nr: 70, 71, 72, 73, 62 w obrębie 0022, linią przecinającą działkę ewidencyjną nr 62 w obrębie 0022 i granicą administracyjną miasta Szczecinek.
  11.  „Świątki III” w Szczecinku - obejmuje dwa rozłączne obszary położone w Szczecinku:
   • obszar nr 1, ograniczony granicą działki ewidencyjnej nr 76 w obrębie 0027, ulicami: Konwaliową, Różaną, Staszica i Wilczkowską;
   • obszar nr 2, ograniczony ulicami: Staszica, Szczecińską (w ciągu drogi krajowej nr 20), granicą administracyjną miasta, linią przecinającą działki ewidencyjne nr: 5/34 i 5/24 w obrębie 0027 i granicą działki ewidencyjnej nr 5/37 w obrębie 0027.
  12. „Trzesieka I”w Szczecinku obejmującego obszar ograniczony: granicą administracyjną miasta Szczecinek, granicą działki ewidencyjnej nr 49/11 obręb 0028, fragmentem drogi wojewódzkiej nr 172, Lasem Zachodnim, linią brzegową jeziora Trzesiecko oraz Lasem Klasztornym.

   

Załączniki

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa nr 1 - struktura użytkowania gruntów w Szczecinku w 2015r. (14.2MB) Zapisz dokument  
Mapa nr 2 - obszar o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach administracyjnych m. Szczecinek (17.4MB) Zapisz dokument  
Plansza uwarunkowań (zał. nr 2A do Studium) (15.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plansza kierunków (zał. nr 2B do Studium) (14.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Lokalizacja planow miejscowych (28.5MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Seweryn Lecki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2013-03-28 15:13:49
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2013-04-03 15:13:01
Ostatnia zmiana:2018-10-11 11:25:53
Ilość wyświetleń:35970

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij