Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

 

Podstawa prawna: art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) sporządzonego za granicą.

2.   Załączniki:

·      oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

Nie podlegają wpisaniu fotokopie bądź kserokopie aktu chyba, że zgodnie z prawem państwa, w którym dokument został sporządzony, nie funkcjonują odpisy aktów stanu cywilnego tylko kserokopie. W takim przypadku kserokopia musi być poświadczona, przez urząd zagraniczny, który prowadzi księgi stanu cywilnego.

 

3.   Do wglądu:

·       dokumenty stwierdzające tożsamość (dowód osobisty, paszport*).

*w przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

·       za wydaną decyzję – 50,00 zł,

·       pełnomocnictwo do złożenia wniosku o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz  rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

 

Opłatę skarbową można uiścić:

·       przelewem na konto Miasta Szczecinek, Pl. Wolności 13, nr rachunku 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001,

·       na miejscu, w kasie w Urzędzie.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1-go Maja 5, pok. nr 019.

 

OSOBY UPRAWNIONE

Wniosek o wydanie decyzji o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą może złożyć:

·         osoba, której akt dotyczy,

·         wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki), rodzeństwo oraz małżonek,

·         inna osoba, która w umiejscowieniu aktu ma interes prawny.

 

Jeżeli wniosek składa osoba, której akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, inna osoba) wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe do dokonania czynności.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna, której odbiór następuje osobiście bądź drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 019, tel. 94 37 141 32.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego* w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

* Opłata skarbowa - nie pobiera się.

 

UWAGI:

Wnioskodawcy muszą posiadać zameldowanie na pobyt stały na terenie miasta lub gminy Szczecinek.

Jeżeli wnioskodawca nie ma w Polsce miejsca zamieszkania, właściwość miejscową USC ustala się wg. ostatniego miejsca zamieszkania w kraju. W razie braku takiej podstawy właściwy jest USC miasta stołecznego Warszawa-Śródmieście ul. Jezuicka 1/3, 00-950 Warszawa.

O wydanie decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego można zwrócić się za pośrednictwem polskiego konsula. W tym celu osoba zainteresowana musi osobiście udać się do konsula i złożyć wymagane prawem dokumenty, które konsul prześle do urzędu stanu cywilnego miejsca pobytu stałego osoby zainteresowanej w kraju. Osoba zainteresowana może upoważnić przed konsulem osobę przebywającą w kraju do odbioru decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego. W przypadku braku takiego upoważnienia urząd stanu cywilnego właściwy do wystawienia w/w decyzji przesyła je drogą pocztową na adres konsulatu.

 

Wpisanie zagranicznego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu oznacza dosłowne przeniesienie treści tego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego bez dokonywania jakichkolwiek zmian.

Jeżeli zagraniczny akt nie zawiera danych, wymaganych przez prawo polskie lub zawiera dane błędne wtedy podlega uzupełnieniu (art. 36 prawa o asc) lub sprostowaniu (art. 28 prawa o asc).

Osoba występująca z wnioskiem o wpisanie zagranicznego aktu, który nie zawiera wszystkich niezbędnych danych powinna wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie aktu lub sprostowanie aktu, ponieważ posługując się „polską wersją” aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzoną z brakami, może napotkać na liczne problemy podczas załatwiania spraw urzędowych np. nadanie numeru PESEL, wydanie paszportu i dowodu osobistego, sporządzenie aktu notarialnego, postępowania przed sądami.

 

Jeżeli obywatel polski zawierający małżeństwo w zagranicznym USC nie złożył oświadczenia w sprawie swojego nazwiska, może je złożyć wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskiej księgi małżeństw. Jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi- mogą również złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Gdy oświadczenie to nie jest składane bezpośrednio przed kierownikiem USC (np. za pośrednictwem pełnomocnika), podpis wnioskodawcy musi zostać potwierdzony przez notariusza publicznego lub konsula.

 

 

Sporządziła: Beata Bednarska


Załączniki

Pełnomocnictwo (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wpisanie do księgi urodzeń (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wpisanie do księgi małżeństw (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wpisanie do księgi zgonów (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Eugenia B. Grudecka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2008-04-28 23:03:48
Opublikował:Eugenia B. Grudecka
Data publikacji:2008-04-29 21:42:43
Ostatnia zmiana:2018-02-12 15:36:40
Ilość wyświetleń:3928
Urząd Miasta Szczecinek
Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij