Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Informacja o najbliższej sesji Rady Miasta Szczecinek

XIV sesja Rady Miasta Szczecinek odbędzie się 26 września 2019 roku o godz. 9:00 w Sali Posiedzeń Nr 101, I piętro Urzędu Miasta Szczecinek.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji: z 19.06.2019 r., z  09.08.2019 r. oraz z 27.08.2019 r.

3.     Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok.

4.     Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2019-2029.

5.     Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

6.     Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.

7.     Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

8.     Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na rok 2020.

9.     Uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców miasta Szczecinek".

10.  Uchwała w sprawie ustalenia opłat  za wynajem pomieszczeń i obiektów rekreacyjno-sportowych znajdujących się w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Burmistrz Miasta Szczecinek jest organem prowadzącym.

11.  Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Miasto Szczecinek, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze.

12.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XI/109/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe zasady przyznawania dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecinek.

13.  Uchwała w sprawie zmiany regulaminu przyznawania stypendiów uczniom i studentom zamieszkałym na terenie Miasta Szczecinek, za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych.

14.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-1” w Szczecinku.

15.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-4” w Szczecinku.

16.  Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego III” w Szczecinku.

17.  Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Cieślaka-Sikorskiego" w Szczecinku.

18.  Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Kilińskiego" w Szczecinku.

19.  Uchwała w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników.

20.  Uchwała w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników.

21.  Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Szczecinku.

22.  Uchwała w sprawie zgłoszenia inicjatywy nadania orderu.

23.  Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.

24.  Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.

25.  Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

26.  Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.

27.  Wnioski i oświadczenia radnych.

28.  Zakończenie sesji.

                                                                        (…) Przewodnicząca Rady Miasta
                                                                                             Szczecinek

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Krupski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Krupski
Data wprowadzenia:2019-08-23 12:00:38
Opublikował:Dariusz Krupski
Data publikacji:2019-08-23 12:11:13
Ostatnia zmiana:2019-09-19 10:10:03
Ilość wyświetleń:202

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij